DeBA Data har två konsulter just nu som är redo att hoppa på långa uppdrag gällande utveckling
och test av mjukvara.

Mathias Holmberg

Mathias Holmberg, bosatt i Örebro men han är ensamstående så det finns möjlighet att flytta på
honom för ett riktigt bra uppdrag. Mathias har jobbat som utvecklare i Ada inom försvaret och som
testare och testapplikations utvecklare inom telekommunikations branchen. Han har dessutom jobbat
ett antal år med testning av säkerhetskritisk programvara inom tågindustrin. Han är en trevlig
lagspelare med ett enormt resultatfokus.

Hämta Mathias Holmbergs CV i pdf-format.